Verhuur

Chiro Morkhoven verhuurt zijn lokalen!

In het menu hiernaast kan je bekijken wat we aanbieden aan welke prijs, nagaan wanneer het reeds verhuurd is en een verhuuraanvraag indienen.